ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้1280คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้19033คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1994064คน
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
วันที่ 30 มีค. 64 คณะผู้บริหาร และครูบริหาร โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ของรร. เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป
วันที่ 24 กพ. 64 คณะผู้บริหารกลุ่ม อักษรกรุ๊ป มี
รร.อักษรเทพประสิทธิ์  รร.อักษรพัทยา และอักษรศึกษา  เข้าศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรภาษาจีน  
   The Journey to Hanyu ( Chinese ) ซึ่งทางรร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นผู้คิดค้น นวัตกรรม นี้ 
ซึ่งทางกลุ่ม โรงเรียน อักษรกรุ๊ป  จะได้นำไปพัฒนา การเรียนการสอนต่อไป  
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พระมหาวรา โชติวโร ผู้อำนวยการหน่วยเผยแผ่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมวัดป่าสุนทรธรรมาราม จังหวัดชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง ชีววิถีพุทธอาสาหมอสะอาด   โดยที่ทางโรงเรียนเก็บถังขยะทั้งหมด ให้ปลอดถังขยะ  ใช้การมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ทุกคนรับผิดชอบ เอาขยะมาที่ต้นทาง แยกให้เป็นระบบ  ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากพระอาจารย์ และสร้างกำลังใจให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก
วันที่ 13 พย. 63 คณะผู้บริหารจาก กองการศึกษา อบจ. นนทบุรี  ประกอบด้วย ผอ.กองการศึกษา , นักวิชาการการศึกษา,  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ วิทยาการจัดการ  เข้าดูวิธีการบริหารจัดการ  การวิเคราะห์เนื้อหา
สำหรับนำไปบริหารจัดการ ห้องเรียน STEM ของรร.ในสังกัด อบจ.

  
วันที่ 10 พย. 63 ผู้อำนวยการ ของโรงเรียน อบจ. ประกอบด้วย รร.วัดประชารังสรรค์ ,  รร.เต็มรักศึกษา รร.วัดแคใน ,รร.วัดแคนอก , รร.วัดสว่างอารมณ์  เข้าเยี่ยมดูการเรียนและกิจกรรมของห้องเรียน STEM  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  
วันที่ 3 พย. 63 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน สุภาคมศึกษา กทม. เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
วันที่ 30 ตค. 63 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล หรือ Depa ร่วมกับ SCB Academy , บ.ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด , บ. ปตท. จำกัด ( มหาชน ) , บ. โค้ดดิ้ง อารีนา จำกัด และ บ. แบร์ สเปซ จำกัด ลงพื้นที่ รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ภายใต้โครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 
   ให้กับนักเรียนชั้น ป. 4 - ม. 2 ซึ่งถือได้ว่า รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นรร.ชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในจว.นนทบุรี ในการจัดเปิดหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Swift Code และ Xcode 
วันที่ 21 กย. 63 ครูต่างชาติ และผู้บริหารโรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรี เข้าศึกษาและอบรมการใช้หลักสูตร My First English Adventure ในฐานะที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตร
วันที่ 30 สค. และ 7 กย. 63  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน จากงบประมาณ ของสช. ผ่านคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในหัวข้อ “ การประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “ รุ่นที่ 2
  โดย คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วันที่ 16 สค. และ 23 สค. 63 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน จากงบประมาณ ของสช. ผ่านคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในหัวข้อ “ การประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “ รุ่นที่ 1 โดย คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่  18 มิย. 63  ผู้บริหารโรงเรียนมารีย์วิทยานนทบุรีและโรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่  เข้าปรึกษาหารือในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ในกิจกรรมการเรียนภาษาไทย สำกรับเด็กเล็ก  โดยมี นางสาวปรียา  เภาหิงค์  และนางสาวจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ  กัวหน้าฝ่ายวิชาการ ปฐมวัยและ ประถมศึกษา ให้คำแนะนำ

วันที่  16 - 17 มิย. 63  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  นางสาวเฟินฟาง  วัชรนุกูลเกียรติ  Teacher and  mentor  MFEA  Program  อบรมครูสอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  รร.มารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่ และ  โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี  ในการใช้หลักสูตร  My First  English  Adventure

เมื่อวันที่  7 ก.ค. 63  คุณครูผู้สอน ระดับปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลมณียา เข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน  ภาษาอังกฤษ  ในรูปแบบ  story - based  จากหลักสูตร  My First  English  Adventure  ต้นแบบของประเทศอิสราเอล  เพื่อนำกลับไปพัฒนารูปแบบการสอนในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีค. 63
  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จำนวน 12 คน เข้าร่วมอบรม การสร้าง  ห้องเรียนแห่งการคิด  และการออกแบบกิจกรรม Design Thinking  ร่วมกับคณะครูของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 28 กพ. 63  คณะผู้บริหาร  ฝ่ายวิชาการและกลุ่มงานภาษาต่างประเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  เข้าดูงานการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กนักเรียน
ภาษาอังกฤษ  กับภาษาจีน  โดยผ่าน  application  online  แบบ interactive  learning   
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 2 และ 4 ธค. 62  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียรจารุวัฒนานุกูล  กทม. เข้าศึกษาดูงาน การจัดจิตศึกษา กับกิจกรรมระดับอนุบาล  และด้านการจัดการเรียนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  เพือนำแนวทางไปปรับในโรงเรียนของตน
วันที่ 28 พย. 62 คณะผู้บริหารจากเชียงใหม่  โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว  อ.สันกำแพง  ,  โรงเรียนวีรยา  อ. สันทราย , โรงเรียนพิมานเด็ก อ.เมือง , โรงเรียนพิมานสหวิทย์  อ.หางดง 
   เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน  และการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ  

วันที่ 21 พย. 62  ที่ปรึกษา  หัวหน้าฝ่ายวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ  จากโรงเรียนปัณณวิชญ์  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  เข้าดูงานและประชุม PLC วางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน
  เพื่อยกระดับคุณภาพ นักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้งอังกฤษและจีน สู่มาครฐานสากล
วันที่ 12 พย. 62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียรจารุวัฒนานุกูล  กรุงเทพมหานคร  เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน  ที่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  นำนวัตกรรมมาใช้  จนเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนและคณะครูพัฒนา เกิดประสิทธิภาพ ที่จะลงสู่ผู้เรียน
วันที่ 7 พย. 62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกุมุทมาส  โรงเรียนปิยะฉัตร โรงเรียนการัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล การจัดการสอน Coding การเรียนบูรณาการ STEM
วันที่ 15 ตค. 62 คณะผู้บริหารและครูรร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  และ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
วันที่ 8 ตค. 62  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  วิทยาเขต องครักษ์  จำนวน  50 คน  พร้อมกับคณาจารย์  เข้าศึกษาดูงานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  และงานของสภานักเรียนเกี่ยวกับด้านดูแลสุขภาพ  
วันที่ 17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี และโรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่  จ. นนทบุรี. เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา  ในกิจกรรมดนตรีพัฒนาสุนทรียภาพคีรีบูน และกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม MFEA จากอิสราเอล  การใช้ Interactive Application จากสหราชอาณาจักร ตามมาตรฐาน CEFR 
วันที่ 19 สค. 62  ผู้บริหารโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย  เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน  Coding  สำหรับ นักเรียนชั้นป. 1 - 3  และการสอน Micro : bit สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ ป. 5 - ระดับมัธยมต้น  
วันที่ 12 กค. 62 คณะผู้บริหารและครูบริหาร  จาก  USA International School  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการนำนวัตกรรมมาใช้  รวมถึงเทคโนโลยี เครื่องมือช่วยสอน  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 8 กค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร โดยใช้นวัตกรรม ด้านจิตศึกษา  ด้านภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ และภาษาจีน ทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  เพื่อนำวิธีการและนวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งรร.นี้ได้นำนวัตกรรมภาษ่อังกฤษ  ไปใช้แล้วและได้ผลเป็นอย่างดี
วันที่ 20 มิย. 62  ผู้บริหาร โรงเรียน  King Glory International School  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  ขอเข้าศึกษาดูงาน  การจัดการบริหาร และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของโรงเรียน
 วันที่ 15 มิย. 62  ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดอบรม Brush Up หลักสูตรภาษาอังกฤษ MFEA จากประเทศอิสราเอล  โดยทางโรงเรียนเป็นรร.แม่ข่ายการใช้หลักสูตร  โดย Ms. Cielo T. Granada ครูของโรงเรียนเป็นผู้อบรมหลักสูตร  โดยมี  รร.อนุบาลวชิร  จ.พิจิตร   รร.อนุบาลมณียา  รร.อนุบาลดวงใจ  จ.นนทบุรี  รร.โฮลี่แมรี่  จ.อุดรธานี  
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 13 มิย. คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยคณะศึกษาศาสตร์. ขอเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการแนวบูรณาการ ด้วยแนวทางพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางรร. ขอดูวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ story- based  เป็นพิเศษ
อ.ทนง  โชติสรยุทธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา  กทม. เยี่ยมชมห้อง  OMILES  หรือ  ห้อง  STEM  Education  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 21 พค. 62  โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ แม่  โดยเชิญ ท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม พร้อมกับคุณครูประจำชั้น  เพือฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง ลักษณะนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียน  หรือเรียกว่า  Values Education  ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญ  อ.ทนง  โชติสรยุทธ์  ประธานบริหารบริษัท  SE - ED  และผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา  เป็นผู้ให้การบรรยาย
วันที่ 25 - 26 เมย. 62  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน เจริญสุขอุดมวิทยา  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  และ โรงเรียนอุดมวัฒนานุศาสตร์  จ.ปราจีนบุรี  มาดูงานการจัดหลักสูตร   สื่อการเรียนรู้    เพือให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีความสุข กับการเรียน
วันที่ 21 - 22 กพ. 62 รร. อนุบาลบ้านรักเด็ก อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาไทยของระดับประถมศึกษา
วันที่ 12 - 13 กพ. 62 คณะผู้บริหารโรงเรียนตะวันชัยวิทยา  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา  เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย
วันที่ 18 และ 20 มค. 62  Ms. Lalitha Nair :  National Director of Future Problem Solving Program International in Malaysia and Mentor in Thailand กับทีม  คือ ดร. กัญญาพัชญ์ ตากูล และ อ.ปฐวีฐ์ นาควิจิตรพงศ์  FPSP ( Future Problem Solving Program ) & Evaluator ประเทศไทย
   ได้เข้าเยี่ยมนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี และติดตามพัฒนาการการทำงานของนักเรียนในชมรม CmPS ( Community Problem Solving ) Club
    ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้  มีผู้ปกครองเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย  หัวข้อที่นักเรียนเลือกปีนี้คือ
  1. ภัยของการใช้ Social Media
  2. ภัยของภาวะโรคซึมเศร้า 
วันที่ 8 มค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ทั้งด้านภาษา. ด้านคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตร์ และด้านคุณธรรม เป็นการแลกเปลี่ยนและนำไปใช้เพื่อปฏิรูปการศึกษาลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนธค. 61  มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรครู  Notre Dame University ( NDMU )  ประเทศฟิลิปปินส์  ส่งนักศึกษาฝึกหัดสอนจำนวน 4 คน มาฝึกที่  รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เพือให้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ  พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทย ฝึกการสอนนักเรียนต่างชาติ
วันที่ 24 - 25 ธค. 61 ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เข้าสังเกตุการสอนและฝึกสอน นักเรียนรร.ประสาทวิทยานนทบุรี โดยใช้หลักสูตร MFEA
วันที่ 11 ธค. 61 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเจริญสุขวิทยา จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงานในชั้นเรียนจริงของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี รูปแบบการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ MFEA  การจัดหลักสูตรจินตปัญญา การใช้กิจกรรมจิตศึกษา  การจัดการแบบบูรณาการด้วยรูปแบบพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรในระดับปฐมวัย
วันที่ 12 และวันที่ 16 พย. 61  Dr. Yael Bejarano ผู้เขียนหลักสูตร My First English Adventure , The Adventure of Henry & Lucy ,Let’s Find Out และหนังสือสำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยอีกมากมาย. ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนโดยนักสังเกตการเรียนและพัฒนาการของเด็กนักเรียน ซึ่งได้รับคำชมถึงผลการเรียนถาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 16 ตค. 61 คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ในการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 16 ตค. 61 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย  และผู้บริหารโรงเรียนลูกรักเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 15 ตค. 61 คุณครูปรียา เภาหิงค์ และคุณครู กัณญกรณ ทองอุ่ม  เป็นวิทยากรอบรม  วิธีการจัดจิตศึกษา และวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้กับคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  ที่เดินทางมาจาก อ.เทิง จ.เชียงราย
วันที่ 11 ตค. 61  ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวีรยา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษารายละเอียดการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
วันที่ 20 กย. 61  บริษัทสื่อการเรียนรู้ของเด็กช่วง 4 - 6 ปี จากมาเลเซีย  Atera  ขอเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  นางสุจิตรา  โตตาบ  เพื่อขอคำแนะนำ การจัดการเรียนรู้  STEAM ในประเทศไทย  พร้อมกับมอบสื่อตัวอย่างไว้ให้ 
วันที่ 19 กย. 61 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล กทม.  เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 4 - 5 กย. 61 คณะครูและผู้บริหาร รร. ภักดีพรรณ จ. ชลบุรี มาสังเกตการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  
วันที่ 28 สค. 61  ผู้บริหารโรงเรียนภักดีพรรณ และโรงเรียนเจริญศิลป์อุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 28 สค. 61 คณาจารย์ ทางด้านหลักสูตรคณิตศาสตร์ และด้านการสร้าง application  จากมณฑลเฉินตู เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน จินตปัญญา ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 24 สค. 61 ผู้บริหารโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ. เทิง จ. เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 22 สค. 61 ผู้บริหารฝ่ายประสานงานต่างประเทศ. โรงเรียน  Napier Boys' High School  ประเทศนิวซีแลนด์  เข้าพบเพื่อทำข้อตกลง วางแผน การจัดโครงการนำนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประะสบการณ์  การใช้ชีวิต  การเข้าร่วมกิจกรรม  การเรียนรู้ ในต่างประเทศ สำหรับเด็กนักเรียน  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ในปีการศึกษาต่อไป
วันที่ 14 สค. ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รร. พิชญศึกษา ขอเข้าดูงานและปรึกษาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม กับครูกัณญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูฝ่ายบริหารทั่วไป รร. นันทนวรวิทย์ ขอเข้าดูงานและปรึกษาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม กับ ครูกัณญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียน
วันที่ 3 กค. 61 เด็กนักเรียนแกนนำรร. คุณธรรม แต่ละระดับชั้น รับการนิเทศจากศึกษานิเทศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ และประธานนักเรียน นำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อท่านศึกษานิเทศ รวมถึงนักเรียนแกนนำแต่ละห้องเรียน ตอบ คำถาม จากการทำโครงการภาคปฏิบัติ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ในฐานะครูวิทยากรขยายผล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้กับครูผู้สอนรร. เอกชน จังหวัดนนทบุรีณ.โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วันที่26 - 28 พค. 61
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีในฐานะ เป็นครูวิทยากร ขยายผล โครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วันที่ 19 - 21 พค.61
วันที่  21 - 22 เมย.61  จัดอบรมครูต่างชาติ ในโครงการ MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventureจากประเทศอิสราเอล โดยวิทยากร ที่เป็นบุคลากร ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Ms.Cielo. T. Granada, Mr. Ron Barrillo , Ms. Rechille Requina ณ. รร. ประสาทวิทยานนทบุรี
นางสุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  บรรยายขยายผลในเรื่องการจัด STEM Education ในโรงเรียน โดยใช้สื่อช่วยสอนด้านวิศวกรรม  พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 12 กพ. 61 Laoshi จากประเทศจีน มาเป็น exchange volunteer teachers สอนภาษาจีน ให้กับเด็ก ๆ PSV School ทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้สื่อสารกับ Chinese Native Speakers โดยตรง
วันที่ 26 ธค. 60 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโฮลี่แมรี่ จ.อุดรธานี  เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม MFEA การจัดการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย กระบวนการบูรณาการ STEAM
เรียนการ์ตูนกับนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ วันที่ 27 - 29 ตค. 60 คุณครูอ๊อด คัรีบูน ขอใช้สถานที่ รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี
วันที่ 16 - 17 ตค. 60 รร. อนุบาลไผ่แก้ว รร. อนุบาลดวงแก้ว อ, สันกำแพง จ. เชียงใหม่ และรร. อนุบาลจิตโรภาส อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ รร. อนุบาลหฤทัย อ. เชียงคำ จ. พะเยา เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวิชาการ ที่รร. ประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 15 ตค. 60 คณะครูบริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อบรมการใช้จิตศึกษา ภาษาสมดุล และกิจกรรมการใช้นิทานกับการเรียนรู้ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการทดลอง ให้กับครูสอนระดับปฐมวัยของ รร. อนุบาลวีรยา , รร. อนุบาลไผ่แก้ว , รร. อนุบาลดวงแก้ว , รร.อนุบาลจิตโรภาส จ. เชียงใหม่ รร. อนุบาลบ้านรักเด็ก จ. เชียงราย , รร. อนุบาลหฤทัย จ. พะเยา
วันที่ 14 - 15 ตค. 60 คณะครูของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Ms. Cielo , Mr. Ron,Ms. Rachille ให้การอบรมครูสอนภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ ) ทั้งครูไทย และครูหิลิปปินส์ จากรร. ศรีวิทยา จ. ฉะเชิงเทรา. รร. อนุบาลวชิร จ. พิจิตร , รร. พระหฤทัย จ. เชียงใหม่ , รร. ปิยะมิตรวิทยา จ. เชียงราย , รร. ลูกรักเชียงของ จ. เชียงราย , รร. ปณัทคุนา จ. เชียงราย , รร. อนุบาลบ้านรักเด็ก จ. เชียงราย , รร. โฮลี่แมรี่ จ. อุดรธานี ในลักษณะความร่วมมือแบบ PLC
วันที่ 19 - 20 กย. 60 ผู้บริหารรร. อนุบาลวีรยา อ . สันทราย จ. เชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการ เข้าศึกษาดูงานด้านเอกสารและการจัดรูปแบบการบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเตรียมตัวในการขยายหลักสูตรและชั้นเรียนประถมศึกษาในปีการศึกษาหน้า 2561
คณะกรรมการสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย ผศ. ประภา อ.ที่ปรึกษารร.แย้มสอาดบีคอนเฮาส์ และ ผอ. ศรินทิพย์ รร.นีรชา เข้าเยี่ยมชม และนิเทศ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักสูตร ของ สสวท. เมื่อวันที่ 6 กย. 60
ระหว่างวันที่ 28 สค. - 1 กย. 60 คณะผู้บริหารและครูหัวหน้าฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลวีรยา อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ และ โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย เข้าศีกษาดูงานและเข้าดูการเรียนการสอนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา เช่น กิจกรรมจิตศึกษา  จินตปัญญา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เพื่อนำแนวการจัดการเรียนแนวบูรณาการ เพื่อเป็นการค้นหาตัวตนเด็กอย่างชัดเจน ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวการเรียนที่ดีที่สุด นำกลับไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป
วันที่ 1 - 3 พค. 60 รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ศูนย์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาของ สช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นผู้จัดการอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยครูของรร. เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 21 - 22 เมย. 60  รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ให้การอบรมครูภาษาอังกฤษ ให้กับครูชาวต่างชาติ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและทีมครูอนุบาลรร. เชิดเจิมศิลป์ ลาดกระบัง กทม. ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังศึกษาการจัด STEM Education ของรร.
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา รร. โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ. เมือง จ. พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรร. เพื่อการยกระดับการอ่านและการเขียน
วันที่ 17 มกราคม 2560  ผู้บริหาร รร.เด็กดี อ. เทิง จ. เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมภาษาอังกฤษ จากอิสราเอล My First English Adventure 
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของ รร. มงคลกุล อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบงานวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
วันที่ 16 - 17 พ.ย. 59 คณะผู้บริหาร รร. อนุบาลณหทัย อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าสังเกตการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในรร.ของตน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร. ที่ปรึกษา คณะครูบริหาร โรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย. จ. พระนครศรีอยุธยา. รร. เปรมฤทัย ลำลูกกา จ. ปทุมธานี และรร. มงคลกุล อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ขอเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการสอนด้วยนวัตกรรม My First English Adventure. จากประเทศอิสราเอล และดูงานด้านการปลูกฝังวิธีคิดและระเบียบวินัยด้วยจิตศึกษา
วัันที่  27 ตุลาคม 2559 ดร. วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้ให้ความอนุเคราะห์  ให้ความรู้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยีน จากจุดที่ค้นหาตนเอง. สู่ความเข้าใจ และประพฤติ ปฏิบัติ. จนเกิดเป็นจริยธรรมนำทางในการดำเนินชีวิต สู่ความยั่งยีน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนกุมุทมาสและ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วย
วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2559. รร. ประสาทวิทยานนทบุรี จัดอบรมหลักสูตร Nature English Approach ด้วยนวัตกรรม My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล มีครูจาก รร. หฤทัย จ. พะเยา และ รร . อนุบาลวชิร จ. พิจิตร เข้าร่วมรับการอบรมด้วย
วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร และครูรร. พรรณทิพย์วิทยา อ, เวียงสา จ, น่าน เข้าศึกษาดูงาน การสอน STEM  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารโรงเรียน พิมานเด็ก อ. เมือง จ. เชียงใหม่. โรงเรียนเมฆขจร อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่.  โรงเรียนอนุบาลพรรณี อ. เมือง จ. เชียงใหม่. โรงเรียนอยู่วิทยา อ. เมือง จ . น่าน รวมประมาณ 50. คน เยี่ยม รร. ประสาทวิทยานนทบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านจิตศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ กิจกรรม STEM. Education
วันที่ 27 กย. 59 ผู้บริหารโรงเรียนกุมุทมาส อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ด้วยapplication  โดยผ่าน interactive board ในวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการจัดสอบ CEFR เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
วันที่ 21 กันยายน 59 ผู้บริหารโรงเรียนปัณณวิชญ์. อ. บางปะอิน. จ. พระนครศรีอยุธยา. เข้าดูงานด้านการจัดจิตศึกษา  การจัดกิจกรรมบูรณาการ STEM  Education การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วย story - based program หลักสูตร MFEA จากประเทศอิสราเอล ทั้งระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ อ, เมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน STEM                  ภาษาอังกฤษMFEA คณิตศาสตร์Maths World เมื่อวันที่ 5กันยายน 2559
ผู้บริหารและครูฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนอยู่วิทยา อ. เมือง จ. น่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์. เมื่อวันที่ 22- 23 สค 59
วันที่ 2 สค. 59 คณะผู้บริหารรร.เอกชนจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายความร่วมมือใช้หลักสูตร My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล  ร่วมเข้ารับฟังการนำบทเรียนบน interactive  board มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่มาตรฐาน CEFR
วันที่ 1 - 2 สค. 59 ผู้บริหารรร.จากจังหวัดเชียงใหม่ รร.พิมานเด็ก  รร. เมฆขจร  รร.อนุบาลร่มฉัตร  รร.อนุบาลบ้านบัว รร.อนุบาลพรรณี  รร.อนุบาลพรชัย  มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมกับผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ป. 1 ในภาคบ่ายแลกเปลี่ยนดูงานด้านวิชาการ พร้อมทั้งการจัดโครงสร้างหลักสูตร
วันที่ 1 กค. 59 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 1 เข้าเยี่ยมรร.พร้อมคณะ ดูการจัด ลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนด้วยสื่อและนวัตกรรม
วันที่ 28 - 30 มิย. 59 ผู้บริหาร รร.สุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เข้ามาสังเกตการสอน และเตรียม Templates เพื่อสอนนักเรียนรร.ประสาทวิทยานนทบุรี ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำการสอนให้ เป็นความร่วมมือ ของการศึกษา ที่ดี
วันที่ 18 เมย. 59 ผอ.กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร รร.ขั้นพื้นฐานในสังกัด อบจ.นนทบุรีเช่น รร.บางคูรัด รร.เต็มรักศึกษา รร.จันทร์ทองเอี่ยม เป็นต้น เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION  
วันที่ 21 เมย. 59 คณะผู้บริหาร และครู รร.พวงคราม อรัญประเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ด้วยนวัตกรรม My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้วย story - based program
วันที่ 11 เมษายน 2559 ผู้บริหาร รร.เฟื่องฟ้าวิทยา และ รร.อนุบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล และดูงานวิธีการจัดกิจกรรมจิตศึกษา ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 1 มีค. 2559 คณะผู้บริหารและครูอนุบาลกับครูสอนภาษาอังกฤษ รร.แม่พระฟาติมา กทม. เข้าดูงานการจัดการเรียนและกิจกรรมการใช้นวัตกรรม My First English Adventure ของรร. เพื่อนำไปปรับใช้ในรร.ต่อไป
วันที่ 23 กพ. 2559 คณะผู้ก่อตั้งและทีมบริหาร โรงเรียนสาธิต PIM ( สาธิตปัญญาภิวัฒน์ ) เข้าเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรร.ประสาทวิทยานนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับมัธยมซื่งรร.สาธิต PIM จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 นี้
เมื่อวันที่ 15 กพ. 2559 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเวียงสา โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน ขอเข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมจิตศืกษา เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ของระดับประถมศึกษา และการจัดคาบการเรียนการสอน
วันที่ 29 มกราคม 59 Mrs. Lalitha Nair National Director FPSP ( Future Problem Solving Program ) Malaysia ได้มาเยี่ยม รร.ประสาทวิทยานนทบุรี และบรรยายเรื่อง Thinking Skills For The 21st Century ซึ่งทางรร.จะจัดให้มีกิจกรรมนี้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา 2559 ที่กำลังมาถึงนี้
วันที่ 20 -21 พย. 58 รร.ประสาทวิทยานนทบุรีเป็นเจ้าภาพอบรม STEM EDUCATION งบประมาณจากสช. ผ่าน คณะกรรมการ ปสกช. ดำเนินการ ให้กับครูผู้สอน คณิต วิทย์ การงานอาชีพ โดยวิทยากร คณะครูของรร. นายวิรัช น่วมอยู่ นางสาวสุลินดา สุทธิสาร นางสาวสุพัตรา แสนศิริ ณ.โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 9 พย. 2558 ผู้บริหารและครูระดับอนุบาล กับ ปฐมวัย รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 91 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา สังเกตุการสอน ดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพ คีรีบูน นวัตกรรม maths world การสอน stem education
วันที่ 19 - 20 ตค. 58 คณะผู้บริหารรร.เอกชนในจ.นนทบุรี เข้าร่วมอบรม " Thinking Classroom" โดยวิทยากรจาก มูลนิธินโยบายการศึกษาไทย โดยได้รับแนวคิดต้นแบบจาก King' s School , Auckland Newzealand ผู้บริหารที่ร่วมอบรมกับรร.ประสาทวิทยานนทบุรี อาทิเช่น1. รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ 2. รร.เปรมประชาวัฒนา 3. รร.ช่างกล ขสทบ. 3. รร.พัฒนวิทย์ 4. รร.ธรรมมิสลาม 5. รร.ประถมพฤกษา 6. รร.อนุบาลบ้านพฤกษา 7. รร.ชลประทานวิทยา 8. รร.อนุบาลเลิศวินิต 9. รร.อนุบาลดวงใจ และรร.อบจ.ที่เข้าร่วมโครงการอีก 2 รร.คือ รร.วัดสัก และรร.บางคูรัด
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร และครูหัวหน้ากลุ่ม ของ กลุ่มรร.สายมิตร อ.กบินทร์บุรี และ รร.เสรีศึกษา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน การจัดนวัตกรรมการศึกษาในรร. My First English Adventure , My Science World , My Benifit Chinese , Maths World , Meditation , Music by Keereeboon
วันที่ 5 ตุลาคม คณะผู้บริหารรร.อนุบาลรุ้งเพชร ขอเข้าดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของปฐมวัย การใช้นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาเด็ก ทุกด้านเป็นองค์รวมตามแนวทางพหุปัญญาการเรียนรู้
วันที่ 21 กันยายน 2558 ครูใหญ่ Southwell School, Hamilton New Zealand ; Mr. Royce Helm เข้าเยี่ยมรร. พร้อมกับพบผู้บริหาร รร.ที่สนใจ รร.ศรีวิทยา อ.บางปะกง รร.สายมิตรศึกษา จ.ปราจีนบุรี รร.อักษรพัฒนา จ.ชลบุรี และผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ รับฟัง แลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมกับซักถาม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์
วันที่ 21 กย. 2558 คณะผู้บริหาร รร.พันธุ์ทิพย์วิทยา จ.น่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการใช้นวัตกรรมภาษาอังกฤษ My First English Adventure เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน
วันที่ 16 กันยายน 2558 รร.อนุบาลวชิร จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงบูรณาการ แต่ละวิชาด้วย วิธี spiral - up Approach โดยใช้ นิทานเป็นฐาน story - based approach และกระบวนการจิตศึกษา และดนตรี กับการพัฒนากระบวนการคิด

เมื่อวันที่ 15 และ 16 กค. 58 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสู่สากล เข้าประเมินรร.ประสาทวิทยานนทบุรี ผลการประเมิน รร.ผ่านการประเมินเป็นรร.ที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล ปีการศึกษา 2558 - 2560

วันที่ 2 กค. 2558 ผู้บริหารรร.เอกชนจ.นนทบุรี เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน ในการให้บริษัทต่างๆมานำเสนออุปกรณ์ ของ Smart Classroom ตามกรอบดำเนินการโดยงบประมาณของสช. ต้องขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ วิทยาลัยดุสิตพานิชการที่ส่งบุคลากรด้าน IT เข้ามาช่วยดูรายละเอียดให้
ครูระดับปฐมวัย รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดการอบรม โดยงบประมาณของ สช. ในเรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ให้กับครูระดับมัธยมศืกษาตอนปลายและอาชีวศืกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารโรงเรียน King's School  เมืองAuckland ประเทศ New Zealand เข้าเยี่ยมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และเสวนาแลกเปลี่ยน การจัดการศืกษาเน้นกระบวนการคิด รูปแบบ Thinking Class กับผู้บริหารรร.เอกชน จ.นนทบุรี อาทิเช่น รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.อัมพรไพศาล รร.พัฒนาเด็กสมองไว รร.ปิยะฉัตร รร.อนุบาลดวงใจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการศืกษาร่วมกัน
วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรมตามงบประมาณของ สช. เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Model ให้กับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 Mr.Barry Khur หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ Jitsin Independent High School,Penang,Malaysia เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านผู้เรียน และครูในอนาคตของประชาคมอาเซียน
วันที่ 23 - 24 พค.2558 รร.ประสาทวิทยานนทบุรีเป็นเจ้าภาพการอบรมโดยงบประมาณจากสช. อบรมเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการ STEM Model ให้กับครูระดับ ประถมศืกษาตอนปลาย และ ระดับมัธยมศืกษาตอนต้น
วันที่ 12 - 13 พค. 58 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ รร.อนุบาลวชิร จ.พิจิตร และ รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก เข้าอบรมฝืก การสอน โดยใช้สื่อนิทาน หลักสูตร My First English Adventure 
วันที่ 11 พค. 58 คณะครูรร.ศรีวิทยา รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.ปิยะฉัตร รร.สุตะบำรุงพิทยาคาร เข้าอบรมในโครงการความร่วมมือด้านการจัดการศืกษา การอบรม Brush Up ในการสอน ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขื้น
วันที่ 9 - 10 พค. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพอบรม โดยงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศืกษาเอกชน อบรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ STEAM Model สำหรับเด็กเล็ก โดยทีมวิทยากรจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ลาดกระบัง และทีมครูของรร.
วันที่ 29 เมษายน 2558 คณะครูสอนภาษาไทย และ ฝ่ายวิชาการระดับประถม รร.ปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน เข้าศืกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เพื่อนำกลับไปใช้ในการปรับปรุงการสอน 
วันที่ 25 -26 เมษายน 2558 Ms. Cielo T. Granada และ Mr.Lenjie ให้การอยรมครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ รร.ในความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รร.ศรีวิทยา จ. ฉะเชิงเทรา รร.ศรีนครินทร์ จ.สงขลา รร.ปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดอบรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEAM Model สำหรับเด็กเล็ก โดยงบประมาณของสช.ที่ให้กับ ปสกช.จังหวัดนนทบุรี วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก มจพ. ดร.ชัยยพล และทีมอาจารย์ พร้อมกับวิทยากร คุณครูจารุวรรณ แก้วประเสริฐ และคุณครูปรียา เภาหิงค์
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2558 Ms. Cielo T. Granada อบรม ภาษาอังกฤษ ให้กับครูต่างชาติ ของรร.ในโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาครู กับรร.ยอดไม้งาม จ.สุพรรณบุรี รร.ปิยะฉัตร จ.นนทบุรี รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก ที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญา โดยใช้พหุนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ ทั้งด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และการจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
ผู้บริหารรร.อนุบาลยอดไม้งาม จ.สุพรรณบุรี เข้าศืกษาดูงานการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ My First English Adventure และปรืกษาการบริหารงาน เมื่อวันที่ 24 กพ. 58
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลดวงใจ เข้าดูงานการจัดกิจกรรม Story-Based Arts and Cooking ใในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของอนุบาลและการจัดประสบการณ์ด้านภาษา ให้กับเด็กเล็กตามทฤษฎี ที่ว่า "The Ealier,the better" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
คณะผู้บริหารและครูรร.กุมุทมาส จ.นนทบุรี ขอศืกษางานและรับข้อแนะนำ ในการจัดรูปแบบกิจกรรมสอดแทรก วิทย์ และ คณิต ในระตับชั้นอนุบาล " STEAM  model " และการจัดการสอนบูรณาการ ในระดับประถม " STEM model " เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Ms.Cielo T.Granada , Ms.Abacryst Siago Pines เป็นวิทยากรอบรมคณะครูระดับอนุบาลในจังหวัดนนทบุรีเรื่อง "V A K Learning Style Approach" ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 2 วัน
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ในนาม ชมรมผู้ประกอบการสถานศึกษารับเลี้ยงเด็ก จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมการจัดรูปแบบการพัฒนาเด็กเล็กด้วยนวัตกรรมภาคปฎิบัติจิตศึกษา/นวัตกรรมดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพคีรีบูนจีเนียสมิวสิค/นวัตกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ / นวัตกรรม My First English Adventure ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และคณะครูทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการจัดจิตศึกษาซึ่งเป็นนวัตกรรมภาคปฏิบัติ / การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม My First English Adventure ซึ่งเป็น Story - Based Program ที่ใช้ระบบ Spiral - Up Approach เมื่อวันที่ 12 พฤศจิการยน 2557
คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูปฐมวัย โรงเรียนรัตนไพศาล จ.สุพรรณบุรีและโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา จ.นนทบุรี ขอเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกกรมเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนภาษาอังกฤษด้วย Story - Based Program วิธีการ Spiral Approach เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ผู้บริหาร และคณะครูสอนภาษาอังกฤษ ไทยและต่างชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.แพร่ เข้าสังเกตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม M F E A  และ The Adventure of Henry & Lucy วันที่ 14 - 15 ตุลาคม เป็นเวลา 2 วัน
ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายอนุบาลโรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม สังเกตการจัดกิจกรรมจิตศึกษา กับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อจัดระบบวิธี(Mind Set) ให้กับเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 3 วัน
คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษาและโรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา เข้าศืกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2557
ครูต่างชาติโรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าอบรม " เทคนิคการสอน Phonics ให้กับผู้เรียน" ที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2557
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม รร.สยามคอมพิวเตอร์และภาษา เยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ  (Nature Language Approach)
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ.นนทบุรี อบรม " Multi- Professional Teachers " โดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศืกษาเอกชน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศืกษา ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2557 โดย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ เป็นศูนย์จัดอบรมในครั้งนี้
ผู้บริหารโรงเรียนอยู่วิทยา อ.เมือง จ.น่าน เข้าเยี่ยมชมดูการจัดกิจกรรมดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพ ครูอ๊อด คีรีบูน / กิจกรรมจิตศึกษา ระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลการอบรมขยายผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ในฐานะที่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกช อำเภอบางกรวย จังหวัดนนนทบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แลัคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีในฐานะศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ.นนทบุรี ของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ จั (ฉบับปรับปรุง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูทางไกลปีที่ 3 ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 โดยมี ครุปรียา เภาหิงค์ ครูนราธิป วัฒนสังสุทธิ์ ครุเพ็ญพร อินทร์ศวร ครูสุลินดา สุทธิสาร ครูริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์ ครูนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูบรรณารักษ๋ พร้อมผู้บริหาร โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา เยี่ยมชมและสังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Story- Based Programme " My First English Adventure" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ผู้บริหารโรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมดูงานการจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Story - Based Programme ด้วยนวัตกรรม "My First English Adventure" ด้วยวิธี Bottom Up เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  โรงเรียนกุมุทมาส  โรงเรียนมงคลวิจิตรศึกษา และโรงเรียนประถมพฤกษา  เข้าอบรมเทคนิคการสอน Comprehensive Skill การตั้งคำถามแบบ Bloom's Taxonomy ในหลักสูตร My First English Adventure โดย วิทยากร อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
คณะครูต่างชาติ และคณะครูชาวไทย โรรียนเอกชน  เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ Whole language และ Phonics Approach ด้วย Story-Based Program-My First English Adventure วันที่ 26-27เมษายน 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
คณะครู และผู้บริหาร โรงเรียนอยู่วิทยา อ.เมือง จ.น่าน เข้าศึกษาดูงานและรับการอบรม การสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ Story-Based Program หลักสูตร My First English Adventure เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557
คณะครูชาวต่างชาติ จากโรงเรียนเอกชน เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ Whole language และ Phonics Approach ด้วย Story-Based Program-My First English Adventure วันที่ 19-20 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ บริษัท PPC Perfect Publishing Co. ซึ่งเป็นตัวแทนหลักสูตร My First English Adventure ของอิสราเอลในประเทศ ขอเข้าดูกิจกรรมการสอน Emergent Literacy ซึ่งเป็นระดับของเด็กเตรียมอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
คณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัย และการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีภาษาสมดุล ( Balanced Literacy ) ทฤษฎีพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ ( Multiple Intelligences ) ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557
ผู้บริหารโรงเรียนพรหมาอนุสรณ์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน จ.นนทบุรี ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใชทฤษฎีภาษาสมดุล ( Balanced Literacy ) และทฤษฎีพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ ( Multiple Intelligences ) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนธรรมิสลาม  ท่าอิฐ จ.นนทบุรี  ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา  (โครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  โดยใช้ทฤษฏีภาษาสมดุล ( Balanced Literacy ) และทฤษฏีภาษาสมดุลแหล่งการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตร My Fisst English Adventure  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุติพร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุติพร  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   เข้าชมการจัดกิจกรรม  โดยใช้นวัตกรรม  My First  English  Adventure ซึ่งใช้ทฤษฎี  Whole  Nature  Language  และ Balanced Literacy  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน   จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2557 
คณะผู้ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน  เข้าประเมินโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี  เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง  เม่ื่อวันที่  28  มกราคม  2557
ผู้บริหารโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  อ.เมือง  จ.แพร่  

เข้าชมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  My  First  English  Adventure  โดยใช้ทฤษฎีภาษาแบบธรรมชาติ  และภาษาสมดุล  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2557

ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ  London   English   Language   จ.นนทบุรี   เข้ารับฟังการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน   จ.นนทบุรี   เพื่อนำแนวทางไปปรับการจัดหลักสูตรในสถาบันต่อไป  เมื่อวันที่  20-21  มกราคม  2557

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา โรงเรียนวิทยาสาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เข้าเยี่ยม ชมการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมตามแนวทางพหุปัญญา พัฒนาเด็กด้านต่างๆ ของโรงเรียนประสาทวิยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 จ.นครสวรรค์ , ศึกษานิเทศน์ , ผู้บริหาร , คณะครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ศึกษาดูงานกิจกรรมปฐมวัย ด้านจิตศึกษา พหุนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ภาษาสมดุล (อังกฤษ , ไทย , จีน) และระบบการบันทึกกิจกรรม และพัฒนาของผู้เรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา  และโรงเรียนประถมพฤกษา อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวนวัตกรรมรูปแบบพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมจิตศึกษาพร้อมทั้งดูเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสมศ.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีวิทยา จ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรม วิธีสอนในนวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventure วันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2556 โดยวิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Ms. Cielo T. Granada และ ผอ.สุจิตรา โตตาบ
ผู้บริหาร และ ทายาทผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventure ได้แก่ โรงเรียนปรียาโชติ , โรงเรียนนิมิตรศึกษา จ. นครสวรรค์ , โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา จ.สุโขทัย , โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ. พระนรศรีอยุธยา , โรงเรียนศรีวิทยา อ. บาปะกง จ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการ โดยใช้หลักสูตร MFEA เป็น KM (Knowledqe Management ) ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยและการใช้นวัตกรรมด้านสุนทรียภาพ คีรีบูนจีเนียสมิวสิค นวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์ นวัตกรรม My First English Adventure นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่ใช้พหุนวัตกรรมการศึกษาตามแนวทางพหุปัญญา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต โรงเรียนปิยะฉัตร โรงเรียนศิริมงคลศึกษา พร้อมด้วยคณะครูต่างชาติ ที่มีความประสงค์ จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสอน การประเมิน เข้าอบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร MFEA กับวิทยากร Ms. Cielo  T. Granada เมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2556

ครูหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย และประถมศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหาร โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ดอนเมือง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ ของฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายธุรการ-การเงิน /ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารวิชาการทั้งปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
 
 อ.หลังสวน จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
 
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
 
ทักษะการพัฒนาภาษาสมดุล Energent and Balanced Literacy
 
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
คณะผู้บริหารและครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนบริบูรณศิลป์ศึกษา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 
เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม "จิตศึกษา" ใน "โครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน" และ
 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสอดแทรกการบริหารจิต รวมถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้
 
ของเด็กโดยใช้กระบวนทางภาษาสมดุล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 33 คน เข้าร่วมปรึกษาหารือ 

และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การจัดหลักสูตร " Teaching Thai as a Foreign Language " 

โดยวิทยากร อ.เสริมสุข  ศรีสุพรรณดิฐ ผู้ร่างหลักสูตร และเป็นหัวหน้า 

โครงการ การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (University  Kebangsaan  Malaysia )  

ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อตอบรับ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ในฐานะศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูทางไกล ปีที่ 2 ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  โดยมีครู สุลินดา สุทธิสาร  ครูสุวิมล พุ่มไสว  เป็นวิทยากรในการอบรม
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ในฐานะศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูทางไกล ปีที่ 2 ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  โดยมีครู ปรียา เภาหิงค์  ครูนราธิป วัฒนสังสุทธิ์  ครูจรรยา  แก้วจินดา  เป็นวิทยากร
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมกันวิเคราะห์โครงการและกิจกรรม ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตราฐานและตัวบ่งชี้ ทั้งด้านการศึกษาปฐมวัยและด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2556 โดยมีคณะผู้บริหารและครูหัวหน้าฝ่าย โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร ขอเข้าร่วมศึกษาแนวทางการจัดโครงการทั้งด้านครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ครูวิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1.นางสาวปรียา เภาหิงค์ 2.นางสาวจรรยา แก้วจินดา และวิทยากรจากสถาบันดนตรีคีรีบูนจีเนียสมิวสิค นางสาวจรรยา เนตรหิน ร่วมกันเป็นวิทยากรครูวิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1.นางสาวปรียา เภาหิงค์ 2.นางสาวจรรยา แก้วจินดา และวิทยากรจากสถาบันดนตรีคีรีบูนจีเนียสมิวสิค นางสาวจรรยา เนตรหิน ร่วมกันเป็นวิทยากรจัดการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับป.3เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรีซึ่งนางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รวม 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 2556/ 28-30 มิถุนายน 2556 / 5-7 กรกฎาคม 2556

คณะครูโรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี ขอเข้าชมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม My First English Aduenture ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างองค์ความรู้และการแสดงออกทางด้านภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

ท่าน ดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการพิจารณาผลงาน ขอเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและโรงเรียนปิยฉัตร ร่วมอบรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
ผู้บริหารโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ดอนเมือง กรุงเทพมหานครเข้าดูงานการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพคีรีบูน และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบเชิงกระบวนการด้วย Story - Based Learning
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.อยุธยาเข้าดูงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาวิธีคิดเชิง Mind Set การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้นิทานเป็นฐาน (Story - Based Learning) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

อ.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล  น.ศ.ปริญญาเอก  พร้อมด้วยดร.ณัฏฐ ชาติมูล ผอ. รร. บ้านห้วยกอกพัฒนา จ.ตาก สัมภาษณ์ ผอ. สุจิตรา  โตตาบ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สาขาการท่อเที่ยวและโรงแรม ขอเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเพื่อฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเพื่อฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

 คณะครูปฐมวัยโรงเรียนเทพพิทักษ์ อำเภอบางบัวทอง สังกัด สพป. นนทบุรีเขต 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชี่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักของเด็กประถมวัยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวบูรณาการ ตามแนวทางพหุปัญญา ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปรียาโชติ จ.นครสวรรค์และโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา จ.สุโขทัย เข้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา วิทย์ คณิต  ศิลปะ และกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะของโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ จ.ปทุมธานี และอนุบาลปานตะวัน กรุเทพมหานคร พร้อมด้วยผศ. สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว นักวิชาการอิสระ เข้าเยี่ยมชมแนวการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ปฐมวัย เมื่อวันที่  

คณะครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาจัดหลักสูตรในชั้นเรียน ของการใช้หลักสูตร My First English Adventure เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

 

ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิทยา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓ จากสมศ.   ในวันที่  13 มิถุนายน 2555

 คณะครูโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  อ.เมือง จ. นนทบุรี   รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย My First English Adventure  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555

 

โรงเรียนปิยะฉัตร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ผู้บริหารนำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ามารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรรม My First English Adventure 

ให้เกิดประสิทธิภาพ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555

 

คณะผู้บริหาร และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านภาษาอังกฤษ  (My First English Adventure)  ด้านวิทยาศาสตร์( โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย )  และด้านดนตรี/กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (Keereeboon Gerius Music) ของโรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาการจัดหลักสูตรต่อไป เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2555

 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโมเน่ต์ อ.เมือง จ.สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจักกิจกรรมภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ (Nature Approach) โดยใช้นิทานเป็นฐาน

 (Story Based Programme) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555

 

      ผู้บริหารและคณะครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนกุมุทมาส  ขอศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จากการใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกับการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคล  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

โรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะครูต่างชาติ และฝ่ายวิชาการ ขอคำแนะนำการใช้หลักสูตร ภาษาอังกฤษ My First English Adventure เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

ผู้บริหาร โรงเรียนกุมุทมาส และ โรงเรียนปิยะฉัตร จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  My First  English  Adventure   เพื่อนำไปพัฒนาในโรงเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

นางสุจิตรา โตตาบ  (หัวหน้าศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี / นายรณชัน  ถมยาปริวัตร (ครูอ๊อดคีรีบูน) / นางสาวจรรยา  แก้วจินดา  ในฐานะครูผู้ำนำศูนย์อบรม ให้การอบรมครู รุ่นที่  1เมื่อวันที่ 7 , 8, 14, 15 กันยายน 2554 
ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 
  คณะครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน
  และกิจกรรมตามแนวทางพหุปัญญา  พร้อมขอคำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 สมศ.
  วันอังคารที่   23  สิงหาคม  2554
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการสาธิตวิธีการตัดสินกีฬาประเภทต่าง  ๆ (วันที่  7 กันยายน 2554)
ผู้บริหาร   คณะครูโรงเรียนศรีวิทยา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา  โรงเรียนธีราวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  และโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร  เยี่ยมชมดูการบริหารจัด
การเรียนการสอน และดูเอกสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3 
วันที่  19   สิงหาคม   2554  
 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังขนายทายิการราม  โรงเรียนปิยะฉัตร  โรงเรียนเทพพิทักษ์
 โรงเรียนธีรานุรักษ์  และโรงเรียนกุมุทมาส  เข้าดูการเรียนการสอนหลักสูตร  My  First  Adventure
 และเข้ารับการอบรมการสอนหลักสูตร  วันที่  10  สิงหาคม  2554 
    ผู้บริหารและครูโรงเรียนกุมุทมาส  โรงเรียนปิยฉัตร  และโรงเรียนเทพพิทักษ์
    เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  My First English Adventure / ศูนย์วิทยาศาสตร์ / ศูนย์คณิตศาสตร์
    และการเรียนดนตรีหลักสูตร  Keereeboon Genius Music  พร้อมดูเอกสารเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ในวันที่ 22 ก.ค.2554
ผศ.สถิรนันท์  อยู่คงแก้ว  นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย  และเป็นที่ปรึกษา
ในการปรับหลักสูตรให้กับโรงเรียน นำ อ.นิพนธ์  บริเวธานันท์ หน.ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เข้าเยี่ยมชมการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
และนวัตกรรมที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  วันที่  23  พฤษภาคม  2554
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมกับกรรมการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการกองการศึกษานำคณะครูของเทศบาล เข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และการงานเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสุนทรียภาพดนตร ศิลปะของโรงเรียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศพร้อมคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และการงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าชมการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน  Science  and  Technology  learning  Development  ด้วยวิธีการ  Constructionism  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554

ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล หัวหน้าคณะทำงาน  อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ  อุปนายกสมาคมวิชาการ

หุ่นยนต์ไทย  และผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แบบลงมือปฏิบัติจริง  ให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้อย่างยั่งยืน  ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554

คณะครูโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ  ขอศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้โปรแกรม English Adventure  
ในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  วันที่  13  ธันวาคม  2553
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี  จำนวน 12 ท่าน  ขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนปฐมวัย
การสอนภาษาอังกฤษ  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  และการบูรณากการเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9 ธันวาคม  2553

ผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย  อ.หลังสวน    จ.ชุมพร  

ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่  28  ตุลาคม 2553

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคาสิโอ  (Casio)  ประเทศญิ่ปุ่น  Mr. S. Shihata  เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีระดับประถมศึกษาและโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2553
ผศ.ดร. อุบล  เลี้ยววาริณ และคณะ รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช 
นำคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา  วันที่  5  สิงหาคม  2553
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าศึกษารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยแบบพหุปัญญา  
วันพฤหัสบดีที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  7  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ MFEA ( My First English Adventure)
   อบรมการใช้หลักสูตร และวิธีสอน  ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  วันที่  6  พฤษภาคม  2553

23-24  เมษายน 2553  คณะครูโรงเรียนปรียาโชติ  อำเภอตาคลี  จัดหวัดนครสวรรค์  และคณะครู  สถาบันดนตรีสุนทรียภาพคีรีบูน  เข้าอบรมเรื่อง  " กิจกรรมพัฒนาภาษาและเทคนิคการสร้างสมุดเล่มใหญ่ (Created Big Book ) ระดับประถมวัย -ประถมศึกษา"
7-9 เมษายน 2553  คระครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยาและศิริวัฒน์วิทยา  อำเภอวิเชียรบุรี  จ. เพชรบูรณ์  เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และการเรียนภาษาด้วยทฤษฎีภาษาสมดุลทั้งภาษาไทย และภาษอังกฤษ
18 - 19  มีนาคม  2553  ครูโรงเรียนอนุบาลเข็มทอง  กรุงเทพมหานคร  เข้ารับการอบรมเรื่อง  "ปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครู เพื่อพัฒนาเข้าปฐมวัยให้เกิดพุทธปัญญา"  กับ ผอ. สุจิตรา โตตาบ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

คณะผู้บริหาร  ครู  โรงเรียนปรียาโชติ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  เข้าดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญาด้วยนวัตกรรมการศึกษา  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2553

สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักรและอธิบการบดีวิทยาลัยพลศึกษาเข้าเยี่ยมโรงเรียน
และทำแผนงานมอบให้โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีดำเนินโครงการสอนมวยไทยให้เยาวชน
ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบวรพรรณเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมและการใช้นวัตกรรมการศึกษา  ระหว่างวันที่  28 - 29  กันยายน  2552

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคธทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สิริ กาญจนาสี
นำนิสิตแขนงวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับดุษฏีบัณฑิตจำนวน 5 คน เข้ามาศึกษาดูงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแขนงวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
คณะครูโรงเรียนรัตนไพศาล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้สื่อด้านคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพุทธิพิสัย"
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2552
นางบวรพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรพรรณศึกษา อ.เมือง จ.นนทบุรี
นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานและการสอน English Adventure
วันที่  20 พฤษภาคม 2552 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านนวัตกรรมการศึกษา 13 กรกฎาคม 2552

Dr. Yael Bejarano  นักวิชาการและผู้เขียนนวัตกรรม  My  First  English  Adventure  และ  The  Adventure  of  Lucy  and  Tony  เข้าเยี่ยมชมวิธีการสอน  และการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2552
ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ ที่ปรึกษา สมศ. และ ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง นักวิจัยอาวุโส  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมชมการจัดใช้กิจกรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และกลุ่มสาระอื่น  ๆ   ของโรงเรียน  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2552
โรงเรียนบรรจบรักษ์  จังหวัดปทุมธานี  เข้าศึกษาดูงานกล่มสาระภาษาต่างประเทศ 
วันที่  17 - 19  สิงหาคม  2552
-          โรงเรียนสาธิตราชภัฎนครสวรรค์  เข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมหลักสูตร  “My  First  English  Adventure”  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2551
 
      -          โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง  เข้าศึกษาดูงานการจัดศูนย์การเรียนรู้  MILES 
              เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม      2551 
 
     -          โรงเรียนรัตนไพศาล  นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานและสังเกตการณ์เรียนการสอนเมื่อ
             วันที่  10  มิถุนายน  2551 
 
     -          โรงเรียนเทศบาลนครนนทบุรีวิทยา 1  วัดท้ายเมือง  ขอเข้าศึกษาดูงาน โครงการกิจกรรม
              การเรียนรู้ของระดับอนุบาล ในวันที่  28  กรกฎาคม  2551 
 
-      วันที่ 8 ตุลาคม  2551  คณะครูโรงเรียนอนุบาล ยุวัจฉรา  จ.นนทบุรี  ขอเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 
-     บริษัทมัลติเอคูเคชั่น  จำกัด  ขอเข้าทดลองสอนการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ  MFEA  กับ
      นักเรียนชั้นอนุบาล  1/2   วันที่  5  กุมภาพันธ์   2551
 
-   โรงเรียนบรรจบรักษ์  จ.ปทุมธานี   ขอเข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
     My  First  English  Adventure  จากประเทศอิสราเอล  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2551
 
-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์   ขอเข้าสังเกตการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    MFEA  เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  1 
    วันที่  8   พฤษภาคม  2551
 
-   โรงเรียนนครนนท์วิทยา  1  วัดท้ายเมือง  นำผู้บริหาร  คณะครูชั้นอนุบาลและฝ่ายวิชาการมา
     เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน  วันที่  28   กรกฎาคม  2551
 
-  โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา  ขอดูงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนา
    มาตรฐานการเรียนการสอน  วันที่  25  สิงหาคม  2551
 
-   ธนาคารทหารไทยจำกัด   (มหาชน)   สาขาท่าพระขอเข้าร่วมกิจกรรม  วันย้อนรอยไทย 
    วันที่  24  กันยายน  2551
 
-  บริษัทมัลติเอคูเคชั่น  จำกัด  ขอใช้สถานที่และให้ผู้อำนวยการสุจิตรา  โตตาบ  เป็นวิทยากรใน
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ  "หลักสูตรภาษาอังกฤษ  MFEA" ให้กับโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม
    ดังกล่าววันที่  24  ตุลาคม  2551
 
-  โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา    จ.นนทบุรี  ขอเข้าสังเกตการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    ตามแนวประเทศอิสราเอล   วันที่  8  ตุลาคม  2551
 
-   โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา   กรุงเทพมหานคร   ขอเข้าดูงานเพื่อปรับปรุง  หลักสูตร  และกิจกรรม
     การเรียนการสอน  วันที่  17  ตุลาคม  2551
 
-     โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา     กรุงเทพมหานคร  ขอเข้าดูการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาทุกกล่มสาระ  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2551
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596