ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้335คน
ผู้ชมเมื่อวาน339คน
ผู้ชมเดือนนี้9765คน
ผู้ชมเดือนก่อน8545คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1078275คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรีปี 2561 - 2563

 


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


 ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดำรง

         ตำแหน่ง"นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี "

                                     อีกครั้ง เป็นวาระที่ 2                                       

                                     

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐


ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

มอบรางวัลให้ นางสุจิตรา โตตาบ  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 

ได้รับแต่งตั้งจากการคัดสรรผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี  เป็นกรรมการของ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา  2554 

 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
วันที่ 16 มค. 62  ผู้บริหารและครู โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
   เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล ครูเพชรน้ำหนึ่ง ครูสอนดี และรางวัล Private School Teacher Award ให้กับครูเอกชนทุกระดับชั้นเรียน ณ. หอประชุมโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธค. 61 ผู้บริหาร  พร้อมด้วย คณะครู ของโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมหนานไค และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหนานไค เมืองเทียนจิน หรือเทียนสิน  ประเทศจีน เพื่อทำข้อตกลงในเรื่อง. การจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นักเรียนระดับประถมและมัธยม ไปศึกษาวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน การเรียนรำไทเก๊ก การเรียนปั้นถ้วยชามจีน การเรียนภาษาจีน  และอีกส่วนหนึ่งคือความร่วมมือในการพัฒนาด้านภาษาจีนให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ. มหาวิทยาลัยหนานไค
     อีกส่วนหนึ่งคือการ ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการ การเรียน. การจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนานไค International School.และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน
นางสุจิตรา โตตาบ ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมผู้บริหารรร. เอกชน เพื่อสรรหาเจ้าภาพในการจัดแข่งวิชาการระดับจังหวัด ในวันที่ 5 มกราคม 2562  เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง. และการเตรียมงานมหกรรมการศึกษาเอกชน วันที่ 16 - 17 กพ. 62 ณ. เวสเกตต์ฮอลล์. เซ็ลทรัลเวสเกตต์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/44 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921