ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้1215คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18968คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993999คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร

ได้รับคัดเลือก จากผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี และ
ได้รับการแต่งตั้ง จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดนนทบุรี ปี 2563 ถึง 2567
   พร้อมกับดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี   
ตามมติของสมาคม เป็นสมัยที่ 3 ด้วยเช่นกัน

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรีปี 2561 - 2563

 


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


 ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดำรง

         ตำแหน่ง"นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี "

                                     อีกครั้ง เป็นวาระที่ 2                                       

                                     

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐


ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
นางสุจิตรา โตตาบ ประธาน ปส.กช.  จังหวัดนนทบุรี ได้รับการคัดเลือก 
รับรางวัล “ผู้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนยอดเยี่ยม”
ประจำปีการศึกษา2564 งานวันการศึกษาเอกชน
โดย กระทรวงศึกษาธิการ
นางสุจิตรา โตตาบ ได้รับรางวัล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
HELEX  ( Hall of English Language Examinations ) ซึ่งเป็น Authorised Exam Centre ของ Cambridge Assessment English ได้มอบ รางวัล ให้แก่ นางสุจิตรา โตตาบในฐานะที่จัดการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ได้โดดเด่น ของจังหวัดนนทบุรี ในปีการศึกษา 2563 มอบให้ ณ. วันที่ 25 ธค. 2563
กำลังแสดงหน้าที่ 1/48 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596