ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้616คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9693คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134280คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งจาก 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนนทบุรีปี 2561 - 2563

 


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


 ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีให้ดำรง

         ตำแหน่ง"นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี "

                                     อีกครั้ง เป็นวาระที่ 2                                       

                                     

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐


ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

รับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

มอบรางวัลให้ นางสุจิตรา โตตาบ  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 

ได้รับแต่งตั้งจากการคัดสรรผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี  เป็นกรรมการของ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา  2554 

 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอุญาต / ผู้อำนวยการ รร. ประสาทวิทยานนทบุรี  พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และครูฝ่ายวิชาการ. ไปเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์. ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อการส่งออก วัดราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ปทุมธานี. กรมวิชาการเกษตร 
     โดยการประสานงานของ อบจ. นนทบุรี  ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดย จัดให้ นักเรียน ครู บุคลากร ได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี  ทั้งการบริโภคผัก. ไข่ไก่ และข้าวที่จะต้องรับประทาน เริ่มเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2562 นี้
นางสุจิตรา  โตตาบ ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. ธงชัย  เย็นประเสริฐ ประธานในพิธีเปิดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  โครงการคลองสวยน้ำใส Green & Clean ปีที่ 3  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหว้ดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี  จัดขึ้นวันที่ 16 - 17 กพ. 62  ณ. เวสเกตต์ฮอลล์  เซ็นทรัลเวสเกตต์ บางใหญ่ 
วันที่ 16 มค. 62  ผู้บริหารและครู โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
   เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล ครูเพชรน้ำหนึ่ง ครูสอนดี และรางวัล Private School Teacher Award ให้กับครูเอกชนทุกระดับชั้นเรียน ณ. หอประชุมโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/44 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596