ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้1211คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18964คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993995คน
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมParents Teachersภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระดับประถมศึกษา

 กิจกรรมParents Teachersภาคเรียนที่ 1 / 2563

ระดับประถมศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

***************************************************************

1.ป.1/1 ภญ.พรจิตร เอี่ยมอุไร ผู้ปกครอง ด.ญ.สิริยาพร กลางเมือง เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"

2.ป.1/2 คุณณัฐมล แพถนอม ผู้ปกครอง ด.ช.ภีมมณัฏฐ์ พจน์จำเนียร เรื่อง "การเขียนบทการ์ตูน"

3.ป.2/1 คุณปกป้อง ศรีสนิท ผู้ปกครอง ด.ช.ปุณณกร ศรีสนิท เรื่อง "กฏหมายน่ารู้"

4.ป.2/2 คุณลลิตา ยิ่งสูง ผู้ปกครอง ด..ญ.ณัฐลลิล ศรีลิโก เรื่อง "สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ"

5.ป.3/1- ป.3/2 คุณณัฐมล แพถนอม ผู้ปกครอง ด.ช.อัคคณัฏฐ์ พจน์จำเนียรเรื่อง "การเขียนบทละคร"

6.ป.3/1 - ป.3/2 คุณจันทร์จิรา จ้อยศรีเกตุ ผู้ปกครอง ด.ช.สิปปกร จ้อยศรีเกตุ เรื่อง "การเขียนข่าว"

7.ป.4/1 คุณบุรฉัตร สวยสมเรียม ผู้ปกครอง ด.ญ.ปริตตาภาญฺิ์ สวยสมเรียม เรื่อง "ดนตรีแสนสนุก "

8.ป.4/2 คุณธารารัตน์ หาญลำยวง ผู้ปกครอง ด.ช.ธีรศานต์ หาญลำยวง เรื่อง อาชีพนักการทูต "ประสบการณ์ทำงานในฐานะผู้แทนประเทศไทย"

9.ป.5/1 คุณธนุตรา แพนศรี ผู้ปกครอง ด.ช.ธนุรักษ์ แพนศรี เรื่อง "ความสำคัญของอาชีพครู หมอ และ Youtuber "

10.ป.5/2 คุณอัฐพล คำวงษ์ ผู้ปกครอง ด.ญ.อัญมณี คำวงษ์ เรื่อง " เรียนศิลปะจบแล้วไปทำอะไร"

11. ป.6/1 คุณธรรมาธิษฐาน แจงเชื้อ ผู้ปกครอง ด.ช.ศรัณยพงศ์ แจงเชื้อ เรื่อง "อาชีพโปรแกรมเมอร์"

12. ป.6/2 คุณทิพปัญญา หาพุษพงศ์ ผู้ปกครอง ด.ช.ทฤฒมณ ภู่สาลี เรื่อง "เบเกอรี่สู่ธุรกิจอเมซอน"


ป.1/1 เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"
ป.1/1 เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"
ป.1/1 เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"
ป.1/1 เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"
ป.1/1 เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"
ป.1/1 เรื่อง "ย.ยาผู้พิทักษ์"
ป.1/2 เรื่อง "การเขียนบทการ์ตูน"
ป.1/2 เรื่อง "การเขียนบทการ์ตูน"

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 ธ.ค. 2563  เวลา 06:43 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 768 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596