ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้875คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2173คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504871คน
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ณ. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
วันพุธที่5กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
  กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมฐานที่1   การปลูกต้นไม้
กิจกรรมฐานที่2   ผักชุบแป้งทอด
กิจกรรมฐานที่3   การให้นมแพะ
กิจกรรมฐานที่4   การให้อาหารปลา
กิจกรรมฐานที่5   การสาธิตการปลูกข้าว

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 21 เม.ย. 2563  เวลา 03:35 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 202 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596