ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้840คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2138คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504836คน
กิจกรรมโรงเรียน
โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 2562 ระดับประถมศึกษา

โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรม Parents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 2562 ระดับประถมศึกษา

***************************************************************

วันที่

ชื่อ – สกุลวิทยากร

ผู้ปกครองของ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น

เรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

ติดตามผลจากภาคเรียนที่ 1

คุณจันทิมา สีแตงสุก และทีมงาน “ป้าอ้อมชวนซน”

เด็กหญิงณัฐณิชา สีแตงสุก

ป. 6/1 – 6/2

เรื่อง “Teenage Grand A ผ่านกิจกรรมผู้นำสี่ทิศ”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

คุณกฤตย์ สังวรกาญจน์

คุณเสาวนีย์ สังวรกาญจน์

คุณฐิติศักดิ์ รื่นฤทธิ์

คุณณธายุ รัตนเสวี

เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2

เรื่อง “เรียนรู้สนุกกับ Robot แขนกล”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

คุณมนชยา ชานสำราญ

เด็กหญิงญานิศา กุ้งรัมย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

เรื่อง “เรามาทำคัพเค้กแสนอร่อยกัน”

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

คุณหทัยชนก รุจิเทศ

เด็กหญิงวัลชนก รุจิเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

เรื่อง “เรามาสบู่หอมกัน”

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

คุณสุชิรา ธีรแก้ว

เด็กหญิงปราณวรา วิญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

เรื่อง “สีสันของลูกปัด”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

คุณถนัดฐา สายนาค

เด็กชายตรัยคุณ สายนาค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

เรื่อง “เราจะอยู่อย่างไรให้รอดถึงศตวรรษที่ 22”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสุพัตร์ แหสมุทรวณิชย์

คุณสุพา แหสมุทร

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสงเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

เรื่อง “การทำพิมเสน”

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คุณปรีดาพัชร์ วิโรจนานุรักษ์

คุณธิดาทิตย์ จันทะวงษ์

คุณธิดาทิตย์ จันทะวงษ์

คุณบุณฑริกา งามแสงเนตร์

เด็กชายฐิติพันธ์ วิโรจนานุรักษ์

เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูตะคาม

เด็กหญิงฑิมพิกา จงเกษมวงศ์

เด็กชายธนกร งามแสงเนตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

เรื่อง “การทำถุงผ้าลดโลกร้อน”

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมฤดี รุ่งกรุด

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

เรื่อง “สนุกคิด สนุกทำ อัศจรรย์ร้อยลูกปัด”

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

คุณเจกิตาน์ แสงใสแก้ว

เด็กหญิงจิณัฐตา สุขแสน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

เรื่อง “การทำกล่องดินสอจากไม้ไอติม

เรื่อง “สีสันของลูกปัด” ป.1/1
เรื่อง “สีสันของลูกปัด” ป.1/1
เรื่อง “สีสันของลูกปัด” ป.1/1
เรื่อง “สีสันของลูกปัด” ป.1/1
เรื่อง “สีสันของลูกปัด” ป.1/1
เรื่อง “สีสันของลูกปัด” ป.1/1
เรื่อง “การทำถุงผ้าลดโลกร้อน” ป.1/2
เรื่อง “การทำถุงผ้าลดโลกร้อน” ป.1/2

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 12 เม.ย. 2563  เวลา 05:52 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 332 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596