ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้789คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2087คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504785คน
กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 17, 19 และ 20 มีค. 63 คณะครูผู้สอนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถม - มัธยมต้น อบรม ฝึกทบทวนเครืองมือคิด การเตรียมแผนการสอนโดยใช้ Thinking Whiteboard พน้อมกับคุณครูแต่ละวิชา นำเสนอ การสอน โดยใช
วันที่ 17, 19 และ 20 มีค. 63  คณะครูผู้สอนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถม - มัธยมต้น  อบรม ฝึกทบทวนเครืองมือคิด  การเตรียมแผนการสอนโดยใช้ Thinking Whiteboard  พน้อมกับคุณครูแต่ละวิชา นำเสนอ การสอน โดยใช้วิธีคิด  โดยวิทยากร  อาจารย์ ปฐวี   นาควิจิตร

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 12 เม.ย. 2563  เวลา 03:01 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 220 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596