ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์31คน
ผู้ชมวันนี้1217คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1217คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706865คน
กิจกรรมโรงเรียน
เด็ก ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ไป Field Trip เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 19-21 มกราคม 2020 ณ ชุมชนประแส จังหวัดระยอง โดยในทริปนี้ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยุทธวิธีการรบจนกร
เด็ก ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ไป Field Trip เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 19-21 มกราคม 2020 ณ ชุมชนประแส จังหวัดระยอง โดยในทริปนี้ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยุทธวิธีการรบจนกระทั่งกอบกู้เอกราชได้ ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี เรียนรู้เรื่องการแผ่อิทธิพลของฝรั่งเศสเข้ามาในภูมิภาคอินโดจีนรวมถึงประเทศไทย การเสียดินแดนของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ตึกแดงและคุกขี้ไก่
เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าไปอยู่และศึกษาความเป็นอยู่ของชาวชุนชนประแส การเปลี่ยนแปลงของอาชีพประมงของคนในชุมชนในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีการทำประมงจากชาวประมง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ก๋งจื้อ โฮมสเตย์ ปากน้ำประแสร์ รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากท่าน มีโอกาสได้ซักถามข้อคำถามที่สนใจต่าง ๆ จากท่านเป็นเวลานาน
เด็ก ๆ ได้ล่องแพเพื่อชมชีวิตเหยี่ยวแดง ซึ่งเป็น 1 ในดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน 
นอกจากนี้นักเรียนและคุณครูยังมีโอกาสได้เล่นน้ำในแม่น้ำประแส ซึ่งมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง เด็ก ๆ ทุกคนสวมเสื้อชูชีพ มีการเช็คจุดรัดเข็มขัดเพื่อเสื่อไม่มีโอกาสหลุดจากตัวผู้สวม มีการบอกกฎความปลอดภัยระหว่างอยู่บนแพและในน้ำ 
หลังจากเด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงและความรู้มาแล้ว ต้องมาทำวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดด้อย ของชุมชน ในด้านต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือในการคิด Cause & Effect และ CAF (Consider All Factors) มาใช้ในการทำกิจกรรม
และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสได้ลงมือทำ 

#โรงเรียนมัธยมแห่งการคิด #โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี #โรงเรียนเล็กๆแถวนนทบุรี

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 13 ก.พ. 2563  เวลา 06:41 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 727 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596