ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้1156คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1156คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706804คน
กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 4 ธค. 62 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรมวันกตัญญูกตเวทิตาขึ้น เนืองในวันพ่อแห่งชาติ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาว่าส วัดบางอีอยช้าง มารับบาตรอาหารคาวหวานและอาหา
วันที่ 4 ธค. 62  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  จัดกิจกรรมวันกตัญญูกตเวทิตาขึ้น  เนืองในวันพ่อแห่งชาติ  นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป  นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาว่าส วัดบางอีอยช้าง  มารับบาตรอาหารคาวหวานและอาหารแห้ง จากคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เพืรอเป็นการถวายพระราชกุศล แด่   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9
   เพือให้นักเรียน  ปกครอง  และครู  ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ตลอดจนผู้มีพระคุณ ในชีวิตของตน   พร้อมกับนักเรียน  ดช. ชยพล  อุณหะกะ  อ่านบทเรียงความ  " พ่อหลวงในความทรงจำของฉัน "  ที่ชนะประกวดรางวัลที่ 1 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 10 ธ.ค. 2562  เวลา 12:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 887 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596