ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้1223คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้1223คน
ผู้ชมเดือนก่อน39601คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1706871คน
กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 28 พย. 62 คณะผู้บริหารจากเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว อ.สันกำแพง , โรงเรียนวีรยา อ. สันทราย , โรงเรียนพิมานเด็ก อ.เมือง , โรงเรียนพิมานสหวิทย์ อ.หางดง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเ
วันที่ 28 พย. 62 คณะผู้บริหารจากเชียงใหม่  โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว  อ.สันกำแพง  ,  โรงเรียนวีรยา  อ. สันทราย , โรงเรียนพิมานเด็ก อ.เมือง , โรงเรียนพิมานสหวิทย์  อ.หางดง 
   เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน  และการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ  


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 10 ธ.ค. 2562  เวลา 11:48 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 303 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596