ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้802คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2100คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504798คน
กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง เมื่อวันที่ 9 พย. 62 มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ป
  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ  ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี  อ. ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง  เมื่อวันที่ 9 พย. 62  มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  ประมาณ 10 ครอบครัว  คุณครูและบุคลากร ประมาณ  25 คน  ร้านค้าของโรงเรียนร่วมทำบุญโดยเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร  มียอดเงินบริจาคจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน  รวม  82,899บาท

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 พ.ย. 2562  เวลา 06:21 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 497 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596