ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้357คน
ผู้ชมเมื่อวาน1909คน
ผู้ชมเดือนนี้53000คน
ผู้ชมเดือนก่อน42368คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1500157คน
กิจกรรมโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตค. 62 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าฝ่าย เดินทางไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน Melodi Jaya School
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตค. 62 
นางสุจิตรา  โตตาบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าฝ่าย  นางสาวปรียา  เภาหิงค์ หน.ฝ่ายวิชาการ  นางสาวกัญญกรณ นุ่มอ่อน  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป นางจารุวรรณ  แก้วประเสริฐ  หน.ฝ่ายวิชาการปฐมวัย เดินทางไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ดูงานที่โรงเรียน Melodi  Jaya  School  ,  Gems International  School ,  Han Chiang  Primary School  พร้อมกับทำ MOU  กับ  Han Chiang  Primary School  ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ร่วมกัน

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 พ.ย. 2562  เวลา 04:18 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 337 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596