ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้761คน
ผู้ชมเมื่อวาน1298คน
ผู้ชมเดือนนี้2059คน
ผู้ชมเดือนก่อน55541คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1504757คน
กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี และโรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่ จ. นนทบุรี. เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ในกิจกรรมดนตรีพัฒนาสุนทรียภา
วันที่ 17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี และโรงเรียนมารีย์วิทยาเซ็นต์แมรี่  จ. นนทบุรี. เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา  ในกิจกรรมดนตรีพัฒนาสุนทรียภาพคีรีบูน และกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม MFEA จากอิสราเอล  การใช้ Interactive Application จากสหราชอาณาจักร ตามมาตรฐาน CEFR 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 01 ต.ค. 2562  เวลา 13:07 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 182 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596