ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้824คน
ผู้ชมเมื่อวาน658คน
ผู้ชมเดือนนี้17050คน
ผู้ชมเดือนก่อน19092คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1180438คน
กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 11 - 12 มกราคม 62 นางกัญญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย อบรมให้ความรู้และปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อบ่ม
วันที่ 11 - 12 มกราคม 62 นางกัญญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย อบรมให้ความรู้และปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะผู้เรียน กิจกรรมการสอนภาษาไทยภาคปฏิบัติ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย ให้กับครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา และรร. ดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี ณ. รร. เจริญสุขอุดมวิทยา อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ม.ค. 2562  เวลา 07:50 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 135 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596