ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้858คน
ผู้ชมเมื่อวาน658คน
ผู้ชมเดือนนี้17084คน
ผู้ชมเดือนก่อน19092คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1180472คน
กิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 8 มค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทั้งด้านภาษา. ด้านคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตร์ และด้
วันที่ 8 มค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ทั้งด้านภาษา. ด้านคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตร์ และด้านคุณธรรม เป็นการแลกเปลี่ยนและนำไปใช้เพื่อปฏิรูปการศึกษาลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 22 ม.ค. 2562  เวลา 07:49 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 137 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596