ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้827คน
ผู้ชมเมื่อวาน658คน
ผู้ชมเดือนนี้17053คน
ผู้ชมเดือนก่อน19092คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1180441คน
กิจกรรมโรงเรียน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนธค. 61 มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรครู Notre Dame University ( NDMU ) ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งนักศึกษาฝึกหัดสอนจำนวน 4 คน มาฝึกที่ รร.ประสาทว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนธค. 61  มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรครู  Notre Dame University ( NDMU )  ประเทศฟิลิปปินส์  ส่งนักศึกษาฝึกหัดสอนจำนวน 4 คน มาฝึกที่  รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เพือให้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ  พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กไทย ฝึกการสอนนักเรียนต่างชาติ

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 ม.ค. 2562  เวลา 04:29 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 293 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596