ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้606คน
ผู้ชมเมื่อวาน447คน
ผู้ชมเดือนนี้9683คน
ผู้ชมเดือนก่อน16554คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1134270คน
กิจกรรมโรงเรียน
18 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 13 ครั้ง)
วันที่ 21 พค. 62 โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ แม่ โดยเชิญ ท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม พร้อมกับคุณครูประจำชั้น เพือฟังการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง ลักษณะนิสัย และคุณลักษณะอันพึงปร
วันที่ 21 พค. 62  โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อ แม่  โดยเชิญ ท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม พร้อมกับคุณครู
10 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 18 ครั้ง)
วันที่ 17 พค. 62 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อบรมวิทยาการคำนวณ การเรียนรู้เรื่องของ Coding และ Microbit จากคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ
วันที่ 17 พค. 62 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อบรมวิทย
10 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 10 ครั้ง)
วันที่ 14 พค. 62 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับเชิญจาก นายนิคม แก้วม่วง ผอ.กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้บรรยายพิเศษ แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสัง
วันที่  14 พค. 62  นางสุจิตรา  โตตาบ   ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ได้รับเชิญจาก นายนิคม  แ
10 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 8 ครั้ง)
วันที่ 13 พค.62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ Ms. Cielo T Granada และ Mr. John Ray Gador อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา มี โรงเรี
วันที่ 13 พค.62   นางสาวจิตสุภา โตตาบ  Ms. Cielo T Granada  และ Mr. John Ray  Gador อบรม  Brush Up  หลักสูตร  My First English Adventure ให้กับกล
04 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 27 ครั้ง)
วันที่ 11 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. John Ray Gador อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับกลุ่มโรงเรียน ในจังหวัด เชียงรายและพะเยา มี โรงเรียนลู
วันที่ 11 พค. 62  นางสาวจิตสุภา  โตตาบ  , Ms. Cielo T. Granada และ Mr. John  Ray Gador  อบรม Brush Up  หลักสูตร My First English Adventure ให้กับกลุ่ม
04 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 14 ครั้ง)
วันที่ 8 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up การใช้หลักสูตร My First English Adventure ให้กับครูต่างชาติและครูไทย โรงเรียนศรีวิทยา และโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาม จ. ฉะเชิงเ
วันที่ 8 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up การใช้หลักสูตร My First English Adventure ให้กับครูต่างชาติแล
04 มิ.ย. 2562 (เข้าชม 11 ครั้ง)
วันที่ 7 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับคณะครูต่างชาติและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พค. 62 นางสาวจิตสุภา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรม Brush Up หลักสูตร My First English Adventure ให้กับคณะครูต่างชาติและครูไทยท
30 เม.ย. 2562 (เข้าชม 106 ครั้ง)
PSV School children age 8-12 years old are joining summer camp for 2 weeks in Tianjin, China (31 March-13 April 2019).
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 71 ครั้ง)
วันที่ 22 มีค. 62 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูทั้ง 2 ฝ่าย เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนอารยะ ของโรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ซึ่งทางโร
วันที่ 22 มีค. 62 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะครูทั้ง 2 ฝ่าย  เข้าเยี่ยมชมห้องเ
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 96 ครั้ง)
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอุญาต / ผู้อำนวยการ รร. ประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และครูฝ่ายวิชาการ. ไปเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์. ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นกลุ่มเก
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอุญาต / ผู้อำนวยการ รร. ประสาทวิทยานนทบุรี  พร้อมด้วยคณะคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/100 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596