ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้320คน
ผู้ชมเมื่อวาน339คน
ผู้ชมเดือนนี้9750คน
ผู้ชมเดือนก่อน8545คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1078260คน
กิจกรรมโรงเรียน
20 ก.พ. 2562 (เข้าชม 67 ครั้ง)
วันที่ 9 กพ. 62 ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้บริหาร และครูอ๊อด คีรีบูน ผู้ดูแลหลักสูตร Keereeboon Genius Music ร่วมกิจกรรม Year End Celebration ปีการศึกษา 2561 ณ.บริเวณสนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วันที่ 9 กพ. 62 ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ผู้บริหาร และครูอ๊อด คีรีบูน ผู้ดูแลหลักสูตร Keereeboon Genius Music  ร่วมกิจกรรม Year End Cele
20 ก.พ. 2562 (เข้าชม 21 ครั้ง)
วันที่ 29 - 31 มค. 62 นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา การทำปศุสัตว์ การทำเกษตรและร่วมกิจกรรมของมูร่าฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 29 - 31 มค. 62  นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา การทำปศุสัตว์  การทำเกษต
20 ก.พ. 2562 (เข้าชม 11 ครั้ง)
วันที่ 18 และ 20 มค. 62 Ms. Lalitha Nair : National Director of Future Problem Solving Program International in Malaysia and Mentor in Thailand
วันที่ 18 และ 20 มค. 62  Ms. Lalitha Nair :  National Director of Future Problem Solving Program International in Malaysia and Mentor in Thailand กับทีม  คือ ดร. กัญญาพัชญ์ ตากูล
04 ก.พ. 2562 (เข้าชม 295 ครั้ง)
วันที่ 19 มค. 62 ทางโรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นในโครงการ Open Mind เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562 หลังจากเสร็จภาคห
วันที่ 19 มค. 62 ทางโรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นในโครงการ Open Mind  เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนกา
22 ม.ค. 2562 (เข้าชม 46 ครั้ง)
วันที่ 11 - 12 มกราคม 62 นางกัญญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย อบรมให้ความรู้และปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อบ่ม
วันที่ 11 - 12 มกราคม 62 นางกัญญกรณ นุ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางจารุวรรณ แก้วประเสริฐ หัวหน้าฝ่า
22 ม.ค. 2562 (เข้าชม 42 ครั้ง)
วันที่ 8 มค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทั้งด้านภาษา. ด้านคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตร์ และด้
วันที่ 8 มค. 62 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ จ. ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบกิ
22 ม.ค. 2562 (เข้าชม 38 ครั้ง)
นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ. ตัวแทนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมการประชุม “ Yunnan Early Childhood Education Innovation Project Financed by the World Bank The 1st Training Workshop for E
นางสาวเฟินฟาง  วัชรนุกูลเกียรติ. ตัวแทนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  เข้าร่วมการประชุม “ Yunnan Early Childh
08 ม.ค. 2562 (เข้าชม 102 ครั้ง)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนธค. 61 มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรครู Notre Dame University ( NDMU ) ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งนักศึกษาฝึกหัดสอนจำนวน 4 คน มาฝึกที่ รร.ประสาทว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนธค. 61  มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรครู  Notre
08 ม.ค. 2562 (เข้าชม 64 ครั้ง)
วันที่ 24 - 25 ธค. 61 ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เข้าสังเกตุการสอนและฝึกสอน นักเรียนรร.ประสาทวิทยานนทบุรี โดยใช้หลักสูตร MFEA
วันที่ 24 - 25 ธค. 61 ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา เข้าสังเกตุการสอนและฝึกสอน นักเรียน
08 ม.ค. 2562 (เข้าชม 83 ครั้ง)
วันที่ 11 ธค. 61 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเจริญสุขวิทยา จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงานในชั้นเรียนจริงของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี รูปแบบการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ MFEA การจัดหลักสูตรจินตปัญญา การใช้กิจกรรมจ
วันที่ 11 ธค. 61 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเจริญสุขวิทยา จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงานในชั้นเรียนจริงของโรงเรียนปร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/98 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921