ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้719คน
ผู้ชมเมื่อวาน806คน
ผู้ชมเดือนนี้18415คน
ผู้ชมเดือนก่อน30673คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1324204คน
กิจกรรมโรงเรียน
10 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 178 ครั้ง)
วันที่ 4 ธค. 62 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรมวันกตัญญูกตเวทิตาขึ้น เนืองในวันพ่อแห่งชาติ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาว่าส วัดบางอีอยช้าง มารับบาตรอาหารคาวหวานและอาหา
10 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 100 ครั้ง)
วันที่ 2 และ 4 ธค. 62 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียรจารุวัฒนานุกูล กทม. เข้าศึกษาดูงาน การจัดจิตศึกษา กับกิจกรรมระดับอนุบาล และด้านการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพือนำแน
10 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 40 ครั้ง)
วันที่ 28 พย. 62 คณะผู้บริหารจากเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว อ.สันกำแพง , โรงเรียนวีรยา อ. สันทราย , โรงเรียนพิมานเด็ก อ.เมือง , โรงเรียนพิมานสหวิทย์ อ.หางดง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเ
10 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 60 ครั้ง)
เด็กนักเรียนชมรม CmPs ( Community Problem Solving ) พร้อม Coach อ.ปาน เข้าร่วมกิจกรรม Satit Kaset, Mentored Future Problem Solving Program 6th Global Issues Problem Solving ( GIPS ) at Malaysian Fin
03 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 68 ครั้ง)
ระหว่างวันที่ 14 - 17 พย. 62 นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ประกอบด้วย ด.ญ. ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงศ์ ม.1 ด.ญ. นันทลักษณ์ วศะรงรอง ป. 6 ด.ญ. ไคริกา บุญรอด ป. 5 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน
03 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 35 ครั้ง)
วันที่ 12 พย. 62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียรจารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นำนวัตกรรมมาใช้ จนเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนและคณะครูพัฒนา
22 พ.ย. 2562 (เข้าชม 171 ครั้ง)
วันที่ 11 พย. 62 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือกันว่าเป็นวันลอยกระทง ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบ้านนำมาประกวดที่โรงเรียน เสร็จกิ
22 พ.ย. 2562 (เข้าชม 147 ครั้ง)
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม นันทนาการ ศิลปะสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาบดี อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นเด็กพิการ และบกพร่อง เมื่อวันที่ 9 พย. 62 มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ป
22 พ.ย. 2562 (เข้าชม 118 ครั้ง)
วันที่ 7 พย. 62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกุมุทมาส โรงเรียนปิยะฉัตร โรงเรียนการัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล การจัดการสอน Cod
18 พ.ย. 2562 (เข้าชม 130 ครั้ง)
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตค. 62 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าฝ่าย เดินทางไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน Melodi Jaya School
กำลังแสดงหน้าที่ 1/105 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596