ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
Music Space
Cooking Space
Creative Space
Mindfulness Transformative Learning Center
Maths Lab
Omiles Space
Toilets
Computer PC Lab
Apple Imac Lab
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์71คน
ผู้ชมวันนี้1160คน
ผู้ชมเมื่อวาน1357คน
ผู้ชมเดือนนี้18913คน
ผู้ชมเดือนก่อน42239คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1993944คน
กิจกรรมโรงเรียน
15 เม.ย. 2564 (เข้าชม 3 ครั้ง)
วันที่ 21 มีค. 64 นักเรียน ชมรมดุริยางค์ ของโรงเรียน ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในงาน " แสดงศิลปะดนตรี และเสียง " ณ. หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
14 ธ.ค. 2563 (เข้าชม 198 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พระมหาวรา โชติวโร ผู้อำนวยการหน่วยเผยแผ่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมวัดป่าสุนทรธรรมาราม จังหวัดชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง ชีววิถีพุทธ
08 ธ.ค. 2563 (เข้าชม 833 ครั้ง)
กิจกรรมParents Teachersภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระดับอนุบาล
08 ธ.ค. 2563 (เข้าชม 766 ครั้ง)
กิจกรรมParents Teachersภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระดับประถมศึกษา
04 ธ.ค. 2563 (เข้าชม 133 ครั้ง)
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ดช. กิตติภพ ขุนนา นักเรียนชั้น ป. 6 รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านดนตรีและศิลปิน ประจำปี 2563 รางวัลต้นกล้าดนตรี สาขาดนตรีสากล ( แซ็กโซโฟน ) ในง
04 ธ.ค. 2563 (เข้าชม 149 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนเป็นตัวแทนของรร.ประสาทวิทยานนทบุรี 1. ดช. วรัญูญ สุพัฒน์ นักเรียนชั้นม. 2 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม Sumo 1 kg. RC ม. 1 - 3 2. ดช. จิรายุ ส
25 พ.ย. 2563 (เข้าชม 408 ครั้ง)
กิจกรรม Field Trip ภาคเรียนที่ 1/2563
07 พ.ย. 2563 (เข้าชม 311 ครั้ง)
วันที่ 16 กย. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไปศึกษาดูงาน ที่ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ( HFC ) จังหวัดลพบุรี และฟาร์มไม่ตั้งใจ จ.สระบุรี พร้อมกับฝึกการปลูก ตามมาตร
08 ก.ย. 2563 (เข้าชม 537 ครั้ง)
วันที่ 17 สค. 63 นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อรับรู้ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน อาหารที่บริโภค ในกิจกรรม เด็กๆ ได้รับความรู้จากนิทรรศการ เรืรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในประเทศไทย เรียนรู้อาหารศึกษา และลง
08 ก.ย. 2563 (เข้าชม 822 ครั้ง)
วันที่ 6 สค. และวันที่ 11 สค. 63 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรับลูกศิษย์ และลูกศิษย์ รับตนเป็นศิษย์ที่ดีทั้งการประพฤติตน และการเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีกา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/107 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596