ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
มาตรฐานด้านคุณธรรม
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง ครอบครัวประสาทวิทย์นนท์
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้158คน
ผู้ชมเมื่อวาน343คน
ผู้ชมเดือนนี้9978คน
ผู้ชมเดือนก่อน14666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1105567คน
กิจกรรมโรงเรียน
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 39 ครั้ง)
วันที่ 22 มีค. 62 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูทั้ง 2 ฝ่าย เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนอารยะ ของโรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ซึ่งทางโร
วันที่ 22 มีค. 62 ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะครูทั้ง 2 ฝ่าย  เข้าเยี่ยมชมห้องเ
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 39 ครั้ง)
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอุญาต / ผู้อำนวยการ รร. ประสาทวิทยานนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป และครูฝ่ายวิชาการ. ไปเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์. ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นกลุ่มเก
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอุญาต / ผู้อำนวยการ รร. ประสาทวิทยานนทบุรี  พร้อมด้วยคณะคร
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 30 ครั้ง)
วันที่ 5, 7 ,8 , 11 มีนาคม 2562 คณะครูของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทุกระดับ เข้ารับการอบรม ทบทวนเครื่องมือคิด และการใช้เครื่องมือคิดในระบบการเรียนการสอน ตลอดจน procedure ในห้องเรียนแต่ละครั้งที่คุณค
วันที่  5, 7 ,8 , 11 มีนาคม 2562 คณะครูของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทุกระดับ เข้ารับการอบรม ทบทวนเครื่องมือค
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 28 ครั้ง)
วันที่ 6 มีค. 62 คณะครูระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาตอนต้น รับการอบรมกระบวนการสอน Coding เด็กเล็ก 5 - 8 ปี ด้วยการวางแผน จากแผ่นภาพ เพื่อพัฒนาด้านตรรกะ และกระบวนการคิด การวางแผน ของเด็ก โดยคณะวิทยากร
วันที่ 6 มีค. 62 คณะครูระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาตอนต้น  รับการอบรมกระบวนการสอน Coding เด็กเล็ก 5 - 8 ปี ด้
08 เม.ย. 2562 (เข้าชม 41 ครั้ง)
วันที่ 5 มีค. - 15 มีค. 62 คณะครูนำร่องใช้ I - pad สำหรับการเรียนการสอน อบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ application เพื่อใช้ในห้องเรียน ในปีการศึกษา2562 จากวิทยากร คุณชนาธิป อดุลารี Education Business Devel
วันที่ 5 มีค. - 15 มีค. 62 คณะครูนำร่องใช้ I - pad สำหรับการเรียนการสอน อบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ application เพื่อใช้ใน
02 เม.ย. 2562 (เข้าชม 81 ครั้ง)
วันที่ 1 - 3 มีค. 62 ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดโครงการครูดีศรีประสาทวิทย์ ณ. ภูสักธารรีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก โดยจัดให้มีกิจกรรม Design Thinking จากวิทยากร อ. นิธิวุฒิ จันทน์ไทย หรือ ครูไอซ์ เป็นผู
วันที่ 1 - 3 มีค. 62  ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดโครงการครูดีศรีประสาทวิทย์  ณ. ภูสักธารรีสอร์ท อ. เมือง จ. นครน
26 มี.ค. 2562 (เข้าชม 49 ครั้ง)
วันที่ 26 กพ. 62 คณะครู ทุกคนและผู้บริหาร จัดงานเลี้ยง ปิดภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และต้อนรับนักเรียนสู่การเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนร่วมรับประทานอาหารกับคุณครู ทุกระดับชั้นที่เคยอบรมสั่งสอนก
วันที่ 26 กพ. 62 คณะครู ทุกคนและผู้บริหาร จัดงานเลี้ยง ปิดภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และต้อนรับนักเรียนสู่
26 มี.ค. 2562 (เข้าชม 30 ครั้ง)
นักเรียนกลุ่ม Voice และกลุ่ม Song Writer ที่มีผลงานสร้างนวัตกรรม แต่งเนื้อเพลง และให้ทำนองเพลง เป็นการฝึกทักษะอาชีพ Composer ไปอัดบันทึกเสียงผลงานที่ สตูดิโอ เพื่อเผยแพร่ผลงานของตน
นักเรียนกลุ่ม Voice และกลุ่ม Song Writer ที่มีผลงานสร้างนวัตกรรม แต่งเนื้อเพลง และให้ทำนองเพลง เป็นการฝึกทักษะอาชีพ
25 มี.ค. 2562 (เข้าชม 92 ครั้ง)
โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมศักยภาพผู้เรียน และ กิจกรรมParents Teachersภาคเรียนที่ 2 / 2561 ระดับประถมศึกษา

โครงก

25 มี.ค. 2562 (เข้าชม 119 ครั้ง)
กิจกรรม Parents Teachers ระรับชั้นอนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม Parents Teachers ระรับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
-อ.3/2  
-กิจกรรมทำ(ขนมกล้วย, มัน,ฟักทอง) 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/99 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02-447-5949 , 02-446-2212   โทรสาร. 02-8815921

ธุรการ-การเงิน 080 - 065-5597   ฝ่ายวิชาการ 080- 065 - 5596